Bedrijfsruimte Londonerstr, Gildehaus D

370 m2 bedrijfsruimte te huur
2 x 70 m2 kantoorruimte te huur

Bedrijfsruimte in aanbouw Wienerstrasse, Gildehaus D

Bedrijfsruimte vanaf 240 m2 te huur

Bedrijfsruimte Holterdiek, Gildehaus D

450 m2 bedrijfsruimte huur